DODATKOWE INSTRUKCJE

Prosimy o przybycie co najmniej pół godziny przed rozpoczęciem spotkania. Po przybyciu na miejsce należy kierować się znakami. Podczas wydarzenia zabronione jest posiadanie dużych toreb, broni wszelkiego rodzaju i ostrych przedmiotów. Aby móc uczestniczyć w spotkaniu wymagany jest ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. Miejsca są dostępne według kolejności przybycia.

ADDITIONAL INSTRUCTIONS

Please arrive at least half hour prior to the commencement of the event and follow signs for public access points. Large bags and all weapons and sharp objects are prohibited. A valid photo ID will be required to enter the premises. Space is available on a first come, first serve basis.